Nu är sommaren här!

Nu är sommaren här!

Det finns en hel del faror för hunden i sommar som bl.a.värmeslag. 

Lämna aldrig din hund i bilden i denna värme. Det räcker med Med en utetemperatur på 20-22 grader och det går snabbt innan värmen i bilen har stigit till 85 grader. 

Vad är värmeslag? Värmeslag kan uppkomma när hunden t.ex. blir instängd i ett varmt utrymme. Hundar svettas inte utan sänker kroppstemperaturen genom att flämta. Om luften i omgivningen är varm och fuktig kyls blodet inte ner av flämtandet utan kroppstemperaturen stiger. Vanligast är att hundar drabbas på sommaren t.ex. i en parkerad bil eller under motion i värme. 

Inkubationstid: Värmeslag kan gå väldigt snabbt och du bör handla snabbt. Om du ser en hund med värmeslag som redan är medvetslös kan det hända att hunden inte överlever.

Symtom: Ökad puls och andningssvårigheter, oro, förvirring, kramper, hunden är vinglig, har torra och röda slemhinnor i munnen som därefter bleknar om hunden går vidare till att hamna i chock. Den kan även dregla, kräkas och ha diarré.

Upptäcker du att hunden är medvetslös är det som sagt akut.  

Följdsjukdom: Om kroppstemperaturen blir för hög kan det uppstå alvarliga hjärnskador, hjärtskador, tarmskador, lever- och njurskador samt olika blodförändringar. 

Behandling: Det är viktigt att agera snabbt med en hund som fått värmeslag! Duscha den i kallt vatten (ej iskallt vatten) och se till att den blir blöt helt genom pälsen, lägg en blöt handduk på den och gärna över hjässan. Åk omedelbart till djursjukhuset eller en veterinärklinik. Behandlingen fortsätter tills kroppstemperaturen är ungefär 39 grader. Beroende på hur tillståndet är får hunden dropp och medicinering av veterinär.

Konvalescens tid: Beroende på hur alvarligt tillståndet är så är det svårt att säga exakt vilken tid hunden har att tillfriskna.

Rasbundhet: ”Saknas uppgift” men vad man vet är att kortnosade, trubbnosiga hundraser drabbas mycket snabbare av värmeslag p.g.a. trånga luftrör, trångt svalg och med ett långt gomsegel som ger dem andningsbesvär. På sådana hundraser krävs det ett kirurgiskt ingrepp för att hunden ska syresätta sig normalt. Drabbas den av värmeslag utan ingrepp kan det ge katastrofala följder. Även hundraser med mer päls drabbas snabbare av värmeslag.

Se mer på Agrias hemsida för information.